Z czego powstaje kamień polny?

Kamień polny powstaje z procesów geologicznych w skorupie ziemi. Jego głównym składnikiem jest skała osadowa, która powstaje w wyniku zgromadzenia się i utwardzenia drobnych cząstek mineralnych. Przykładowymi skałami osadowymi używanymi do produkcji kamienia polnego są piasek, muł, ił lub glina. Te drobne cząstki mineralne stopniowo się z czasem sklejają, tworząc trwały i twardy kamień, który można znaleźć na terenie pól, łąk, lub lasów. Kamień polny ma różne kolory i tekstury, zależne od dominujących minerałów w składzie.
Sitemap