Jakie podłoże pod korę?

Podłożem pod korę jest gleba. Gleba to warstwa skalno-gruntowa znajdująca się pod powierzchnią ziemi. Jej skład i właściwości różnią się w zależności od regionu. W Polsce najczęściej spotykane podłoże to gleboziemy, w tym czarne ziemie. Na przykład, w regionach leśnych gleba może składać się z rozkładających się resztek roślinnych, takich jak liście i gałęzie. Natomiast na polach uprawnych podłoże może zawierać glebę gliniastą lub piaszczystą, bogatą w składniki odżywcze dla roślin.
Sitemap