Jak zakwasić glebę pod borówki?

Aby zakwasić glebę pod borówki, można zastosować kilka metod. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie pH gleby za pomocą testera dostępnego w sklepach ogrodniczych. Jeśli pH jest wyższe niż 5,5, gleba jest zbyt kwaśna dla borówek i należy podjąć działania zmierzające do obniżenia pH. Jednym z prostych sposobów jest dodanie torfu do gleby. Torf jest naturalnym materiałem kwasotwórczym i pomoże obniżyć pH gleby. Należy wymieszać torf z glebą na głębokość około 15-20 cm przed sadzeniem borówek. Można użyć około 1 kg torfu na metr kwadratowy. Innym sposobem jest stosowanie nawozów zakwaszających. Nawozy takie zawierają zwykle siarczan żelaza lub siarczan amonu, które pomagają w obniżeniu pH gleby. Zastosowanie tych nawozów zgodnie z zaleceniami producenta pomoże w stworzeniu optymalnego środowiska dla wzrostu i rozwoju borówek. Ważne jest również nawadnianie roślin wodą o niskim pH. Woda deszczowa lub woda filtrowana może być stosowana do podlewania, aby nie podnosić pH gleby. Pamiętaj, że zakwaszanie gleby to proces stopniowy i trwa pewien czas. Ważne jest, aby regularnie monitorować pH gleby i dostosowywać działania, gdy jest to konieczne.
Sitemap