Jak długo rozkłada się kora?

Kora drzewa rozkłada się na różny czas, w zależności od gatunku drzewa oraz warunków środowiskowych. Przeciętnie jednak, kora rozkłada się w ciągu kilku miesięcy do kilku lat. Na przykład, cienka kora dębu może się rozłożyć w przeciągu kilku miesięcy, podczas gdy grubsza kora sosny może zabraknąć nawet kilku lat. Inne czynniki, takie jak temperatura, wilgotność i obecność organizmów rozkładających, również wpływają na tempo rozkładu kory. W wilgotnym i ciepłym środowisku, rozkład może przebiegać szybciej, natomiast w suchych i zimnych warunkach, proces ten może potrwać dłużej.
Sitemap