Czym wysypać między malinami?

Wśród malin można wysypać słomę lub trociną. Słoma pomaga utrzymać wilgotność gleby i zapobiega chwastom. Trociny natomiast chronią owoce przed bezpośrednim kontakt z ziemią, co może powodować ich zepsucie. To są dwa dobre przykłady odpowiednich materiałów do wysypania między malinami.
Sitemap