Czy igły z sosny zakwaszają glebę?

Igły z sosny nie zakwaszają gleby. W rzeczywistości, kiedy igły sosny rozkładają się na ziemi, uwalniają kwas huminowy, który jest słabym kwasem organicznym. Ale to nie wystarcza, żeby zmienić odczyn gleby na kwasowy. Na przykład, jest wiele lasów sosnowych, gdzie gleba jest obojętna lub nawet lekko zasadowa. Główną przyczyną kwaśnego odczynu gleby jest zwykle wysoka zawartość innych kwasów, takich jak kwas siarkowy z opadów atmosferycznych lub działalność mikroorganizmów w glebie.
Sitemap