Czego nie wolno do kompostownika?

Do kompostownika nie wolno wrzucać wszystkiego. Nie powinno się tam wyrzucać mięsa i ryb, ponieważ mogą one przyciągnąć niebezpieczne zwierzęta, zwłaszcza muchy i szczury. Nie jest również dobrze wrzucać do kompostownika produkty mleczne, takie jak ser czy jogurt, ponieważ mogą one przyciągnąć bakterie, które mogą zepsuć kompost. Innymi rzeczami, których nie powinno się wrzucać do kompostownika są oleje, tłuszcze i inne produkty oleiste, ponieważ mogą one utrudnić proces rozkładu w kompostowniku. Ważne jest również, aby nie wrzucać do kompostownika śmieci, takich jak plastik, metal czy szkło, ponieważ nie ulegają one rozkładowi i mogą zanieczyszczać kompost. Wreszcie, nie powinno się wrzucać do kompostownika substancji chemicznych, takich jak pestycydy czy szkodliwe chemikalia, które mogą zniszczyć mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład materii organicznej w kompostowniku. W skrócie, do kompostownika należy wrzucać tylko odpadki organiczne, takie jak warzywa, owoce, obierki czy resztki roślin.
Sitemap