Czego nie można zbierać w lesie?

W lesie nie można zbierać wszystkiego co się tam znajduje. Nie możemy zbierać lub dostawać się do zwierząt, takich jak niedźwiedzie, wilki czy jelenie, ponieważ są one dzikie i mogą być niebezpieczne. Nie możemy też zbierać i zrywać roślin, które są chronione przez prawa, na przykład dzikie orchidee lub rzadkie gatunki drzew. W lesie trzeba szanować przyrodę i nie naruszać jej równowagi poprzez zbieranie rzeczy, które nie powinny być zabierane.
Sitemap