Co można ściółkować kora?

Można ściółkować korą różne miejsca, takie jak ogródki, parki czy lasy. Kora stanowi naturalne przykrycie, które chroni glebę pod nią i pomaga w zachowaniu wilgoci. Jest to szczególnie przydatne w suchych okresach, gdy gleba szybko wysycha. Na przykład, można użyć kory do ściółkowania wokół drzewek owocowych w ogrodzie. Nakładając grubą warstwę kory na ziemię wokół drzewek, zapobiega się wzrostowi chwastów, redukuje parowanie wody i chroni korzenie drzewek. Podobnie, w parkach czy lasach, kora może być używana, aby zachować wilgoć w glebie wokół roślin i ochronić je przed nadmiernym zachwaszczeniem.
Sitemap