Co można obsypać kora?

Korą można obsypać wiele rzeczy. Na przykład, można obsypać korą ścieżki w ogrodzie, aby były bardziej estetyczne. Kora jest również świetnym materiałem do obsypywania kwietników, ponieważ pomaga zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiega rozwojowi chwastów. Inne przykłady to obsypywanie korą pod drzewami, aby zapobiec wzrostowi trawy oraz użycie jej do utworzenia barier ochronnych na obszarach narażonych na erozję gleby. Korę można także wykorzystać w przypadku kompostowania, dodając ją do kompostownika w celu zapewnienia lepszej wentylacji i rozkładu organicznych odpadów.
Sitemap